ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 โทร 035-610915

 แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย

 

แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558

home

องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐  โทร / โทรสาร ๐๓๕ - ๖๑๐๙๑๕ 

www.yangchai.go.th