ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 โทร 035-610915

ผู้บริหาร

  นายก

NHSO Budjet

Screenshot 2023 02 24

          ความเป็นมาของตำบลยางช้ายคือ ที่ชื่อว่ายางช้ายนั้น ตามคำบันทึกในสมัยนั้นได้บันทึกไว้ว่า "ยางซ้าย" จะเรียกว่า "ยางซ้าย-ยางขวา" เพราะมีต้นยางขึ้นอยู่ตลอดทั้งสองฝั่งของลำบึง "ยางซ้าย-ยางขวา" ต่อมาก็เรียกว่า "ยางซ้าย" เพียงอย่างเดียว และปัจจุบันก็เป็น "ยางช้าย"ตำบลยางช้ายมีพื้นส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มมีคลองส่งน้ำชลประทานของโครงการชั้นสูตรส่งน้ำมาให้ใช้ในการเพาะปลูกโดยมีคลองสายหลักคือคลอง1ขวาและมีคลองส่งน้ำแยกเข้าไปในบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรทุกหมู่ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือทำนา อาชีพเสริมปลูกผักผลไม้ เลี้ยงสัตว์ จักสาน

  • ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
  •  ทิศใต้ติดต่อกับ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ และตำบลราษฎรพัฒนา ตำบลมงคลธรรมนิมิตร อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
  •  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
  •  ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอ

         95384279 1583567908459431 4901576635662204928 n

              ตามมาตรา 40 และ 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนงบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงให้สภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

          กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางช้ายประกาศ ณวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                                                              

 

 

 

 

                  

home